Verhagen Volledig Mondzorg Gecomprimeerd 2700px 06451

Vullingen

Als je een gaatje hebt, wordt deze gevuld door de tandarts. Dit kan op verschillende manieren en met verschillende materialen.

Scroll down

Behandeling

Tijdens een controle kan er naar voren komen dat er in jouw gebit een gaatje aanwezig is. Je krijgt hiervoor een vervolgbehandeling. Maar wat gebeurd er tijdens zo'n behandeling?

Voordat de tandarts begint met het vullen van het gaatje, bespreekt hij de behandeling met jou. Zo zal hij vertellen wat hij gaat doen en vragen of je de behandeling onder verdoving wilt. Als je kiest voor een verdoving, zal hij deze eerst toedienen. Het duurt een aantal minuten voordat dit is ingewerkt. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte van de betreffende tand of kies weg. Nadat de tand of kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld. Het gat kan worden opgevuld met een composiet- of een amalgaamvulling. Wij gebruiken vooral composietvulling, omdat dit minder opvalt en hierdoor esthetisch veel aantrekkelijker is. Een ander groot voordeel van composiet is dat hier veel mee mogelijk is. Als het vullen van het gaatje klaar is, wordt de vulling in vorm gebracht door de tandarts. Dit gaat naar de oorspronkelijke, natuurlijke vorm van de tand of kies. Na de behandeling kun je een tijdje niet eten, omdat het materiaal moet uitharden.

Verschil tussen composiet- of een amalgaamvulling

Het opvallendste verschil tussen composiet en amalgaam is de kleur. De amalgaamvulling heeft een zilver/grijze kleur en een composietvulling een witte. Amalgaam werd vooral in het verleden veel gebruikt. Deze vulling gaat heel lang mee en is erg slijtvast. De duurzaamheid van moderne composietvullingen is vrijwel gelijk aan die van amalgaam. Composiet werd in het verleden vooral gebruikt om een breuk in de voortanden opnieuw op te bouwen en om verkleuringen van tanden en kiezen te herstellen. Tegenwoordig wordt composiet ook gebruikt voor het vullen van kiezen, omdat dit er mooier uitziet.

De werkwijze van beide vullingsmaterialen is als volgt:

  • Composietvulling: Eerst brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor hecht de vulling beter. Deze lijm wordt met blauw (koud) licht uitgehard. Vervolgens wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt. Dit wordt verdeeld, waarna de vulling met behulp van het blauwe licht wordt uitgehard. Indien nodig wordt de vulling met een boortje in vorm gebracht.
  • Amalgaamvulling: Ook amalgaam is een zacht materiaal dat met een soort pistool in het gaatje wordt gestopt. De behandeling van een amalgaamvulling is redelijk vergelijkbaar met een composietvulling. Dit materiaal moet echter uit zichzelf hard worden. De vulling kan dus niet worden afgewerkt met een boortje. De tandarts gebruikt hier speciale instrumenten voor. Na de behandeling kun je een tijdje niet eten. De tandarts vertelt je hier meer over. De vulling heeft 24 uur nodig om helemaal hard te worden.

Op onderstaande afbeelding zie je het verschil tussen een amalgaamvulling (links) en een composietvulling (rechts).

Vullingen

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies

Na het aanbrengen van een vulling kan de behandelde tand of kies enige tijd gevoeliger zijn en reageren op prikkels, zoals warme of koude dranken en etenswaren. De pijn wordt veroorzaakt doordat er tijdens de behandeling geboord is in je tand. Hierdoor is er een wond in jouw tand ontstaan, die nu moet genezen. Dit kan ongeveer 1 tot 2 weken duren. Indien de klachten niet afnemen maar verergeren, neem dan contact op met de praktijk. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.

Kun je allergisch zijn voor vullingsmateriaal?

Het komt heel zelden voor dat iemand allergisch of gevoelig is voor één van de materialen. Als je hiervan op de hoogte bent, geef dit dan tijdig door aan de tandarts. Denk je allergisch of overgevoelig te zijn voor een van de materialen waaruit amalgaam of composiet is samengesteld? Laat dit dan testen door middel van een huidtest. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de tandarts.

Alternatieve behandelingen dan vullen van een gaatje

Wil je het gaatje niet laten vullen, maar moet er wel wat gedaan worden aan de betreffende tand of kies? Dan kun je ook kiezen voor een alternatieve behandeling. Je kunt ervoor kiezen om de tand of kies te laten trekken of er een kroon op te laten plaatsen. In uitzonderlijke gevallen is het gaatje te bestrijden met een preventieafspraak. Dit is alleen mogelijk als het tandbederf in de beginnende fase zit. Tandbederf wordt dan door gedragsverandering en optimaal fluoridegebruik geprobeerd te stoppen.

Jouw tandarts zal adviseren welke behandeling voor jouw persoonlijke situatie het meest geschikt is.

DSC6008

Denk je dat je een gaatje hebt?

Ik help je graag op weg

Jacqueline

Receptioniste

0544 371260
0689971209
balie@verhagenmondzorg.nl