Privacy

Privacy

We gaan uiterst voorzichtig om met alle persoonsdata. Lees verder om te weten hoe we dit doen.

Scroll down

De privacy van uw persoonsgegevens

Als gevolg van de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 informeren wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om jouw behandeling uit te kunnen voeren slaan wij, als jouw tandartspraktijk, je persoonsgegevens digitaal op. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

  • Doel van het verwerken van jouw persoonsgegevens is om goede medische behandeling te kunnen uitvoeren.
  • Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de goede medische behandeling. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
  • Wij zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor jouw medische behandeling. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons hiervoor dan een schriftelijk verzoek.
  • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Je kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken indien onze gegevens naar jouw mening niet correct zijn.
  • Je kunt ons vragen om het wissen van jouw persoonsgegevens. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan jou verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
  • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
  • Je krijgt van ons bericht als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
  • Bovengenoemde geldt eveneens voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Wij vragen al onze nieuwe patiënten hiervoor een toestemmingsformulier te tekenen. Door dit formulier te tekenen, verklaar je het eens te zijn met bovengenoemde en jouw behandelingen uit te willen laten voeren bij onze praktijk.

Let op! Kind(eren) onder de 16 jaar?

Bij behandeling van kind(eren) jonger dan 16 jaar die onder jouw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen dien je als ouders/verzorger te tekenen. Bij behandeling van zowel basis- als aanvullende zorg bij kind(eren) jonger dan 16 jaar, die onder jouw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen, teken je tevens voor toestemming de declaraties rechtstreeks te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar of een factoring.