Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08688

Tandverzorging voor kinderen

Bo, Silvia, Laudi en Loes staan voor je klaar!

Scroll down

Voor zowel jong als oud is een goede mondgezondheid erg belangrijk! Toch merken wij dat veel kinderen niet naar de tandarts gaan. Omdat het juist op jonge leeftijd al heel belangrijk is dat de verzorging en controle van tanden goed is, adviseren wij om kinderen op tijd te laten beginnen met het bezoeken van de tandarts. In ons Verhagen Volledig Mondzorg team werken dan ook vier teamleden als gespecialiseerde kindertandverzorgsters! Op deze pagina lees je de belangrijkste informatie over kindertandheelkunde.

Wat is kindertandheelkunde?

Kindertandheelkunde is gericht op de mondzorg van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar oud. Deze mondzorg varieert van preventie en controles, tot het uitgebreid vullen van melk- en blijvende tanden. Kindertandheelkunde vraagt op sommige momenten iets meer geduld en een andere aanpak dan de ‘normale’ tandheelkunde bij volwassenen.

Het is voor kinderen erg belangrijk dat ze weten wat er gaat gebeuren, zodat ze niet bang zijn voor het onbekende. Een eerste vulling is natuurlijk altijd spannend, maar onze kindertandverzorgsters maken alle bezoeken aan de tandarts zo luchtig mogelijk. We proberen zoveel mogelijk pijnloos te werken, zodat er geen negatieve ervaring wordt opgedaan.

Wie zijn de kindertandverzorgsters bij Verhagen Volledig Mondzorg?

Binnen ons tandheelkundig centrum hebben wij vier teamleden die gespecialiseerd zijn in behandelingen met kinderen. Onze kindertandverzorgsters Silvia van Hagen, Laudi Rondeel en tandartsen Bo Dusseldorp en Loes Porskamp. Laudi heeft tijdens haar mondhygiëniste studie een verdieping in de Kindertandverzorging gevolgd. Silvia heeft zich bij de afdeling Tandheelkunde van de Radboud Universiteit te Nijmegen gespecialiseerd in kindertandverzorging. Bo heeft een verdieping in de Kindertandheelkunde gevolgd tijdens haar opleiding in Nijmegen. Loes heeft door haar werkzaamheden bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde een affiniteit voor kinderen en angstpatiënten ontwikkeld. Door deze specialistische kennis en vaardigheden weten Bo, Laudi, Loes en Sylvia wat er nodig is voor het kind.

Wanneer ga je voor het eerst met jouw kind naar de tandarts?

Het is belangrijk dat jouw kind tijdig naar de tandarts gaat. Dit bevordert niet alleen een gezonde ontwikkeling van het gebit, maar het voorkomt ook angst op latere leeftijd.

Wij raden daarom aan om jouw kind al mee te nemen naar de tandarts wanneer hun eerste tandje is doorgekomen. Het beste is dan om jouw kind mee te nemen naar een controleafspraak van broertjes of zusjes, of van jou of je partner. Zo krijgt jouw kind alvast een beeld van wat er gebeurt bij een bezoek aan de tandarts, en leren ze dat er niets vervelends gebeurt bij de tandarts. Ze kunnen zo wennen aan de tandartspraktijk, de behandelkamer, de tandartsstoel en de tandartsassistente. Indien jij zelf, of één van jouw kinderen angstig is, laat dan iemand anders (die niet angstig) is jouw kind meenemen naar zijn of haar controleafspraak. Angst wordt namelijk ongemerkt doorgegeven aan het kind.

Kinderen zijn vaak bang voor het ‘onbekende’, waardoor de tandarts de eerste keer altijd spannend is. Ons Verhagen Volledig Mondzorg-team vindt het belangrijk om een goede vertrouwensband op te bouwen met jouw kind, zodat er geen angst voor een tandartsbezoek ontstaat. Door het bezoeken van de tandarts rustig op te bouwen en het kind te laten meekijken, worden positieve ervaringen opgedaan.

Verhagen Volledig Mondzorg-team

Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind laat behandelen bij de tandarts?

Door een regelmatig bezoek wordt een goede vertrouwensband opgebouwd tussen onze tandartsen en jouw kind. Daarnaast voorkomt een goede mondgezondheid gaatjes, waardoor jouw kind ook geen pijnklachten zal krijgen. Als er bijvoorbeeld een onbehandeld gaatje aanwezig is, dat steeds groter wordt, kan dit uiteindelijk leiden tot een ontsteking. Zo’n ontsteking geeft vervelende kiespijn, waardoor de melkkies soms zelfs verwijderd moet worden. Dat is een groot probleem, omdat de conditie van de melktanden essentieel is voor een goede ontwikkeling van de uiteindelijke grote tanden. De melktanden zijn namelijk de plaatsbewaarders voor de blijvende tanden.

Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08812

Een tandartsbezoek wordt leuk met Project Tandgaaf!

In onze praktijk werken we met Project Tandgaaf. Dit is een speciale screeningsmethode om te bekijken met wat voor interval wij kinderen graag terug willen zien. We screenen hiermee onder andere de doorbraak van de tanden en kiezen, de poetsactiviteit en het ontstaan van gaatjes. Naarmate kinderen ouder worden, wordt ook de conditie van het tandvlees meegenomen in de screeningsmethode. Als het kind goed zijn best heeft gedaan, de mondhygiëne goed is en de poetskaart vol is, wordt een poetsdiploma uitgedeeld als beloning en aanmoediging!

Wat gebeurt er tijdens een behandeling bij de kindertandarts?

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De tandarts zal, vooraf aan de behandeling, dan ook duidelijke afspraken maken met jouw kind en zich hier aan houden. De tandarts vertelt jouw kind aan het einde van de behandeling wat er de volgende keer te wachten staat.

De behandelingen bij de kindertandarts zijn voornamelijk gericht op preventie (het voorkomen van gaatjes) en daarnaast op curatieve (herstellende) behandelingen, zoals het vullen van gaatjes. Ook wordt het gebit gemonitord om zo slechte gewoontes, zoals te veel zoetigheid, duimzuigen of speengebruik, in een vroeg stadium te constateren. Gemiddeld is bij de leeftijd van 2,5 jaar het melkgebit volgroeid. Het is een goed moment om daarvoor al een eerste bezoek bij onze praktijk te plannen. Zo kan het wenproces beginnen.

Hoe ziet een wenproces eruit?

Gedurende het wenproces wordt veelal gepoogd enkele basale handelingen uit te voeren, zoals het maken van foto’s, een plak-kleur-test, een poetsinstructie, het polijsten van het gebit of het uitvoeren van een fluoridebehandeling.

De duur van het behandeltraject hangt af van de behandelnoodzaak van het kind, maar varieert over het algemeen tussen de 1 en 6 maanden. Het is afhankelijk van de hoeveelheid wensessies die nodig zijn, voordat over gegaan kan worden naar de behandelingen.

Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08960

Welke kinderen zijn welkom in onze tandartspraktijk?

Alle kinderen zijn welkom bij onze kindertandartsen, maar speciaal ook de kinderen die (extreem) bang zijn, de kinderen met erg veel gaatjes maar die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden, en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast is de kindertandarts er voor kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek.

Worden behandelingen bij de tandarts voor mijn kind vergoed?

Veel mensen weten niet dat algemene tandheelkundige zorg van kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering valt, en hierdoor volledig wordt vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Specialistische zorg, zoals een beugel, valt echter niet onder de basisverzekering, hiervoor is een aanvullende verzekering nodig.

Met jouw kind een bezoek brengen aan de tandarts hoeft dus zeker geen financiële kwestie te zijn: de basisverzekering vergoedt dus de tandheelkundige kosten (met uitzondering van kronen, bruggen en een beugelbehandeling) voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar.

DSC6619 1

Wil je een afspraak maken voor jouw zoon/dochter?

Ik help je graag!

Hanne

Receptioniste

0544 371260
0689971209
balie@verhagenmondzorg.nl