Euroteken

Tarieven

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven die in onze praktijk gelden.

Scroll down

Tarieven en prestaties vanaf 1 januari 2021 zijn terug te vinden op de website van de NZA.

De tarieven en prestaties die vanaf 1 januari 2021 gelden zullen wij z.s.m. doorvoeren op onze website.

Nu zijn de tarieven en prestaties voor 2020 hieronder te vinden.

De tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Deze tarieven gelden voor alle praktiserende tandartsen.

Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie. Ook op de prijsopgave en de factuur komen deze codes van de prestaties terug. Zo blijft het overzichtelijk.

Tot slot: is er een * vermeld bij een prestatie, dan betekent dit dat er aanvullende techniekkosten worden berekend.

Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 13,07
M05 Niet/restauratieve behandeling van cariës € 26,24
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament € 5,83
M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17,49
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M61 * Mondbeschermer € 26,24
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk, per element € 5,83
Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) Behandeling
F411B * Plaatsen beugel categorie 1 € 199,44
F421B * Plaatsen beugel categorie 2 € 208,01
F431B * Plaatsen beugel categorie 3 € 237,54
F441B * Plaatsen beugel categorie 4 € 252,09
F451B * Plaatsen beugel categorie 5 € 567,86
F461B * Plaatsen beugel categorie 6 € 925,25
F471B * Plaatsen beugel categorie 7 € 857,68
F481B * Plaatsen beugel categorie 8 € 687,96
F491B * Plaatsen beugel categorie 9 € 947,76
F492B Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 119,36
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 € 61,65
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 € 73,98
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 € 92,48
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 61,65
F533B Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 80,15
Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) Consulatie en diagnostiek
F121B Eerste consult € 22,16
F122B Vervolgconsult € 22,16
F123B Controlebezoek € 20,65
F124B Second opinion € 104,95
F125B* Maken gebitsmodellen € 31,38
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 104,95
F131B* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 70,90
F132B * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) Diversen
F611B * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 208,01
F716B * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721B Trekken tand of kies € 43.73
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F723B * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810B reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811B * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F812B * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 74,97
F813B * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 74,97
F814B* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F815B Verwijderen spalk, per element € 5,83
Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) Röntgenonderzoek
F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 22,69
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 27,80
F155B Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F156B Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F161B Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho- / palatoschisis Behandeling
F411C * Plaatsen beugel categorie 1 € 374,28
F421C * Plaatsen beugel categorie 2 € 393,64
F431C * Plaatsen beugel categorie 3 € 460,72
F441C * Plaatsen beugel categorie 4 € 493,64
F451C * Plaatsen beugel categorie 5 € 837,28
F461C * Plaatsen beugel categorie 6 € 1.369,08
F471C * Plaatsen beugel categorie 7 € 1.320,74
F481C * Plaatsen beugel categorie 8 € 1.130,18
F491C * Plaatsen beugel categorie 9 € 1.586,09
F492C Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 119,36
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 € 80,15
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 €101,72
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 € 120,22
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 67,82
F533C Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 80,15
Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho- / palatoschisis Consulatie en diagnostiek
F121C Eerste consult € 22,16
F122C Vervolgconsult € 22,16
F123C Controlebezoek € 20,65
F124C Second opinion € 104,95
F125C* Maken gebitsmodellen € 31,38
F126C Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F128C Prenataal consult € 80,15
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131C* * Vervaardigen van een diagnostische setup € 70,90
F132C* * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho- / palatoschisis Diversen
F401C* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 124,84
F611C * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 393,64
F716C * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721C Trekken tand of kies € 43,73
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F723C * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F724C Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F810C Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811C * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F812C * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 74,97
F813C * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 74,97
F814C* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontische niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F815C Verwijderen spalk, per element € 5,83
Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho- / palatoschisis Röntgenonderzoek
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F155C Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F156C Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F161C Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C Behandeling
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 114,59
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 119,85
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 138,21
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 147,24
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 348,36
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 566,68
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 549,94
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 429,22
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 564,15
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 95,44
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 29,01
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 41,44
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 41,44
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 49,73
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 41,44
Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C Diversen
F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. € 123,12
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84
F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 119,85
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721A Trekken tand of kies € 43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 28,80
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 37,96
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 37,96
F814A* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96
F815A Verwijderen spalk, per element € 5,83
Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 29,84
F156A Beoordeling orthopantomogram € 17,49
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 18,69
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88
Brugwerk
R40 Eerste brugtussendeel € 174,92
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf-of meer pijlerelementen hetzelfde tussendeel pijlelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare preprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) Onderdeel B
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
Consultatie en diagnostiek (C)
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 46,65
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen Kaakoverzichtsfoto € 25,66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 31,49
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare preprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
Diversen
T57* Toepassing lokaal medicament € 62,97
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T95 (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31
Diversen verdoving (A)
A10 Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58
A15 Oppervlakte-verdoving € 7,58
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie Kostprijs
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,89
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 7,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
I Consultatie en Diagnostiek
F121A Eerste consult € 22,16
F122A Vervolgconsult € 22,16
F123A Controlebezoek € 13,88
F124A Second opinion € 104,95
F125A* Maken gebitsmodellen € 16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 61,33
F127A Multidisciplinair consult per uur € 137,48
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vaststellen van complex behandelplan € 104,95
F131A Vervaardigen van diagnostisch set-up € 47,66
F132A maken van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie € 16,99
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie € 61,33
Implantaten
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een inplantaatgedragen kunstgebit € 506,40
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
Implantaten (J)
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of kosten toeslag inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 64,67
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 * Vervangen eerste implantaat € 227,33
J28* Plaatsen volgend implantaat € 94,02
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment € 35,32
J30 Bindweefseltransplantaat, per donorplaats € 104,46
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J35 Grondig submocosaal reinigen implantaat € 23,32
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 349,84
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
J45 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 119,39
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een inplantaatgedragen kunstgebit € 506,40
J87* verwijderen én vervangen steg € 258,67
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
Implantaten diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J30 Bindweefseltransplantaat, per donorplaats € 104,46
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J35 Grondig submocosaal reinigen implantaat € 23,32
J45 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 119,39
J87* verwijderen én vervangen steg € 258,67
Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 * Vervangen eerste implantaat € 227,33
J28* Plaatsen volgend implantaat € 94,02
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment € 35,32
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 349,84
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon op natuurlijk element € 256,55
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G10 niet-standaard beetregistratie € 87,46
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
G41 Consult OPD-Therapie A (niet complex) € 61,22
G43 Consult OPD-Therapie B (complex) € 117,78
G44 Therapeutische injectie € 64,14
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur € 46,65
G47 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
G48 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G65 Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G68* Reparatie occlusale-of repositiespalk, met afdruk € 46,65
G69 * Opbeetplaat € 64,14
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
G73* Reparatie MRA met afdruk € 46,65
Kaakgewrichtsbehandelingen onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
Kronen en bruggen (R)
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon op natuurlijk element € 256,55
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
R40 Eerste brugtussendeel € 174,92
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf-of meer pijlerelementen hetzelfde tussendeel pijlelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon-en brugwerk per (pijler)element € 29,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Kunstgebitten
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,13
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
Kunstgebitten (P)
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,13
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,89
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 7,46
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak € 87,46
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65
Maken en/of beoordelen foto’s
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen Kaakoverzichtsfoto € 25,66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 31,49
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
Mesostructuur
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
Nazorg (T)
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
Orthodontie (F)
F121A Eerste consult € 22,16
F121B Eerste consult € 22,16
F121C Eerste consult € 22,16
F122A Vervolgconsult € 22,16
F122B Vervolgconsult € 22,16
F122C Vervolgconsult € 22,16
F123A Controlebezoek € 13,88
F123B Controlebezoek € 20,65
F123C Controlebezoek € 20,65
F124A Second opinion € 104,95
F124B Second opinion € 104,95
F124C Second opinion € 104,95
F125A* Maken gebitsmodellen € 16,99
F125B* Maken gebitsmodellen € 31,38
F125C* Maken gebitsmodellen € 31,38
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 61,33
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F126C Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 91,24
F127A Multidisciplinair consult per uur € 137,48
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 137,48
F128C Prenataal consult € 80,15
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vaststellen van complex behandelplan € 104,95
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 104,95
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131A Vervaardigen van diagnostisch set-up € 47,66
F131B* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 70,90
F131C* * Vervaardigen van een diagnostische setup € 70,90
F132A maken van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie € 16,99
F132B * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F132C* * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 31,38
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie € 61,33
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 91,24
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 22,69
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) € 22,69
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 27,80
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 27,80
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 29,84
F155B Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F155C Vervaardiging orthopantomogram € 44,39
F156A Beoordeling orthopantomogram € 17,49
F156B Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F156C Beoordeling orthopantomogram € 26,02
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 27,80
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 52,18
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 77,62
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 18,69
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 27,80
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 52,18
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 77,62
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F161B Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F161C Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur. € 123,12
F401C* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 124,84
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 114,59
F411B * Plaatsen beugel categorie 1 € 199,44
F411C * Plaatsen beugel categorie 1 € 374,28
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 119,85
F421B * Plaatsen beugel categorie 2 € 208,01
F421C * Plaatsen beugel categorie 2 € 393,64
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 138,21
F431B * Plaatsen beugel categorie 3 € 237,54
F431C * Plaatsen beugel categorie 3 € 460,72
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 147,24
F441B * Plaatsen beugel categorie 4 € 252,09
F441C * Plaatsen beugel categorie 4 € 493,64
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 348,36
F451B * Plaatsen beugel categorie 5 € 567,86
F451C * Plaatsen beugel categorie 5 € 837,28
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 566,68
F461B * Plaatsen beugel categorie 6 € 925,25
F461C * Plaatsen beugel categorie 6 € 1.369,08
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 549,94
F471B * Plaatsen beugel categorie 7 € 857,68
F471C * Plaatsen beugel categorie 7 € 1.320,74
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 429,22
F481B * Plaatsen beugel categorie 8 € 687,96
F481C * Plaatsen beugel categorie 8 € 1.130,18
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 564,15
F491B * Plaatsen beugel categorie 9 € 947,76
F491C * Plaatsen beugel categorie 9 € 1.586,09
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 95,44
F492B Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 119,36
F492C Verwijderen beugel categorie 5,6,8 en 9 per kaak € 119,36
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 29,01
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 € 61,65
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 29,01
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 € 61,65
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 29,01
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 € 61,65
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 29,01
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 € 61,65
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 33,15
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 € 67,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 41,44
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 € 80,15
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 41,44
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 € 61,65
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 € 80,15
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 49,73
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 € 73,98
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 €101,72
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 € 92,48
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 € 120,22
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29,01
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 61,65
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 33,15
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 61,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7 en 8 € 67,82
F533A Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 41,44
F533B Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 80,15
F533C Nacontrole beugel categorie 6 en 9 € 80,15
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84
F611B * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F611C * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 131,25
F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 119,85
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 208,01
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 393,64
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F716B * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F716C * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721A Trekken tand of kies € 43,73
F721B Trekken tand of kies € 43.73
F721C Trekken tand of kies € 43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 32,65
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10
F723B * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F723C * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 102,65
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F724C Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810B reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F810C Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 28,80
F811B * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F811C * Reparatie of vervanging van beugel € 42,85
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 37,96
F812B * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 74,97
F812C * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 74,97
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 37,96
F813B * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 74,97
F813C * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 74,97
F814A* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96
F814B* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F814C* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontische niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 74,97
F815A Verwijderen spalk, per element € 5,83
F815B Verwijderen spalk, per element € 5,83
F815C Verwijderen spalk, per element € 5,83
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
Overkappingskunstgebit
Paradontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77
Pre-en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 64,67
Pre-implantologische chirurgie
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of kosten toeslag inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 13,07
M05 Niet/restauratieve behandeling van cariës € 26,24
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament € 5,83
M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17,49
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M61 * Mondbeschermer € 26,24
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 niet-standaard beetregistratie € 87,46
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon-en brugwerk per (pijler)element € 29,15
Schildje van keramiek of kunstoog
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
Snurk-en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
G73* Reparatie MRA met afdruk € 46,65
Tandvleesbehandelingen (T)
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult paradontale zorg € 61,22
T42 Consult paradontale zorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult paradontale nazorg € 156,85
T57* Toepassing lokaal medicament € 62,97
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T95 (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31
Tandvleesbehandelingen, verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult paradontale zorg € 61,22
T42 Consult paradontale zorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult paradontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 64,14
Therapie voor kaakgewrichtsklacbten (na uitgebreid functie onderzoek)
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
G41 Consult OPD-Therapie A (niet complex) € 61,22
G43 Consult OPD-Therapie B (complex) € 117,78
G44 Therapeutische injectie € 64,14
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur € 46,65
G47 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
G48 Evaluatie / herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G65 Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G68* Reparatie occlusale-of repositiespalk, met afdruk € 46,65
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 46,65
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16
Uurtarieven (U)
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,32
Verdoving door middel van een roesje (B)
Verdoving uurtarieven (U)
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 15,32
Volledig kunstgebit
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw per kaak € 87,46
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65
Vullingen
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82,80
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
Vullingen (V)
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82,80
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
Wortelkanaalbehandeling
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
Wortelkanaalbehandelingen (E)
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk, per element € 5,83
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88
Wortelkanaalbehandelingen, Onderzoek, Diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
Cookie instelling

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Accepteren