Verhagen Volledig Mondzorg Liike 04514 verkleind

Tarieven

Hieronder vind je meer informatie over de tarieven die in onze praktijk gelden.

Scroll down


De tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Deze tarieven gelden voor alle praktiserende tandartsen.

Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie. Ook op de prijsopgave en de factuur komen deze codes van de prestaties terug. Zo blijft het overzichtelijk.

Tarieven en prestaties vanaf 1 januari 2023 zijn terug te vinden op de website van Alles over het gebit.

Heeft u vragen over vergoedingen, kunt u deze stellen aan uw zorgverzekeraar. Wij hebben geen inzicht in uw verzekering en kunnen u daarin dus niet adviseren.