Verhagen Volledig Mondzorg Liike 04514 verkleind

Vraag, klacht en/of suggestie

Wij streven er naar om hoge kwaliteit te leveren naar jou als patiënt toe en willen ons continu verbeteren.

Scroll down

Wij staan ervoor dat al onze tandartsen, mondhygiënistes, preventie-, ortho- en assistentes de hoogst haalbare kwaliteit leveren. Hiervoor maken we gebruik van moderne apparatuur en volgen onze behandelaars cursussen om hun kennis continue up-to-date te houden. Ook de overige medewerkers voeren hun werk natuurlijk zorgvuldig uit.


Om de kwaliteit te handhaven en te verbeteren is jouw feedback belangrijk. Wanneer je tevreden bent horen wij dat graag, maar ook als je ontevreden bent. Hier kunnen we immers van leren en samen met jou werken aan het verhogen van het kwaliteitsniveau. Jouw opmerkingen nemen we altijd serieus en spannen ons in om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken. Het belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van je ongenoegen en dat liefst zo snel mogelijk.

Waar kun je terecht met jouw vraag, klacht en/of suggestie?

Vragen en suggesties zijn altijd welkom maar ook willen wij graag dat klachten gemeld worden. Klachten kunnen vaak het best worden opgelost in een goed en eerlijk gesprek (telefonisch of in persoon). Wil je jouw klacht en/of suggestie melden? Dan kun je dat op twee manieren doen. Je kunt jouw suggestie en/of klacht persoonlijk aan onze receptioniste kenbaar maken of telefonisch doorgeven. Maar je kunt er ook voor kiezen om jouw suggestie en/of klacht te melden via de e-mail. Deze e-mail kan gericht worden aan post@verhagenmondzorg.nl.

Soms is het mogelijk dat wanneer je jouw klacht telefonisch of persoonlijk hebt verteld aan een collega, hij of zij jou vraagt dit nogmaals per mail te bevestigen zodat we geen details missen.

Wat wordt er met jouw klacht en/of suggestie gedaan?

Jouw klacht en/of suggestie wordt geïnventariseerd en besproken met alle betrokkenen. Daarna wordt er door de klachtencoördinator binnen één week met je overlegt wat de meest wenselijke afhandeling van jouw klacht zou kunnen zijn. Lukt het niet om binnen één week inhoudelijk te reageren, dan krijg je in ieder geval binnen het termijn een schriftelijke bevestiging van ontvangst van jouw klacht. Hierin laten wij je weten waarom wij jouw klacht niet binnen één week kunnen afhandelen, hoe wij de klacht verder afhandelen en op welke termijn we dit hopen te bereiken. We doen ons uiterste best om je klacht binnen één maand af te handelen. We informeren je als deze termijn niet haalbaar is en zullen je de reden daarvoor geven.

Mogelijke oplossingen zijn:

  • Je vindt het voldoende om je ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie.
  • Sommige klachten zijn eenvoudig en snel mondeling op te lossen. Je bespreekt jouw klacht met de behandelaar of met de administratie en handelt de klacht onderling af.
  • Schriftelijke afhandeling van de klacht. Je ontvangt een brief met de bevindingen van de betrokkenen.

Rapportage

Alle klachten worden geregistreerd en intern geanalyseerd. Mocht je klacht ondanks wederzijdse inspanningen niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, en denk je dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kun je, je richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), en om bemiddeling vragen.