Heidi Keuter-Oosterink

heidi@verhagenmondzorg.nl
Lichtenvoorde
Functie

Praktijkmanager

Informatie

Heidi is praktijkmanager binnen het tandheelkundig centrum en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is Heidi samen met Silvia van Hagen belast met de kwaliteitsbewaking binnen de praktijken.

Onder haar aandachtsgebieden vallen o.a. het personeelsmanagement en optimaliseren van de interne bedrijfsvoering en processen. Zij is tevens het aanspreekpunt voor jou, bij algemene vragen over ons tandheelkundig centrum.

Support