Iris

iriskg@verhagenmondzorg.nl
Functie

Praktijk controller

Informatie

Iris is praktijkcontroller binnen het tandheelkundig centrum. Ze is hierbij verantwoordelijk voor het coördineren en optimaliseren van de dagelijkse gang van zaken.

Onder haar aandachtsgebieden vallen o.a. kwaliteitsmanagement, procesbewaking en communicatie.

Differentiaties


Support