Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08896

Wat is het traject voor een implantaat?

Scroll down

Een implantaat wordt geplaatst ter vervanging van een tand of kies, dit kan alleen als er voldoende bot aanwezig is. Deze behandeling zal onder lokale verdoving plaatsvinden en zal steriel geplaatst worden om te kunnen groeien.

Voordat er een implantaat geplaatst kan worden, moet er eerst gekeken worden naar de huidige mondsituatie. Dit wordt gedaan door het maken van röntgenfoto's en klinisch mondonderzoek. Er wordt dan vooral gekeken of er voldoende bot aanwezig is en of er een implantaat geplaatst kan worden. Indien er te weinig bot aanwezig is, kan er gekozen worden voor botopbouw. Bij botopbouw wordt de tandkas opgevuld met kunstbot. Indien er geen botopbouw nodig is. kan het verwijderen van de betreffende tand en het plaatsen van het implantaat tijdens dezelfde behandeling gebeuren. Deze behandelingen worden altijd uitgevoerd door een van onze implantologen Leon Verhagen of Marcelle Viljoen.