Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08896

Hoe werkt een beugel?

Scroll down

Een complete beugelbehandeling kent vier fasen. We beginnen met het corrigeren van de overlap en scheefstand, daarna de voor-en achterwaartse correctie. Als deze twee fases afgerond zijn beginnen we met de finishing touch fase en retentie fase.

De vier fases zien er als volgt uit:

1. Correctie van overlap en scheefstand tot 12 maanden

Tijdens deze fase is er vooral sprake van een herstel van het evenwicht tussen je tongspieren en je wang- en lipspieren. Het resultaat daarvan is dat je kaak meestal wordt verbreed en de scheefstand samen met het ruimte gebrek grotendeels al worden gecorrigeerd.

Deze fase vindt plaats op een ronde draad die gedurende deze gehele periode continue blijft doorwerken. Deze eerste fase kan tot twaalf maanden duren. Bij de controle kijken we of de voortgang van de behandeling volgens plan verloopt. We kijken of “de kleppen” of sluitingen van de brackets in orde zijn en of de draad intact is gebleven.

2. Voor- en achterwaartse correctie (6 - 12 maanden)

Als de breedte van de bovenkaak bereikt is, de diepe beet en de ergste scheefstand gecorrigeerd is, kan een volgende draad worden geplaatst.

Vaak is dit een rechthoekige draad die samen met de specifiek voor een individuele tand gekozen bracket het volgende realiseert:

  • Verdergaande correctie van scheefstand.
  • “Uitlijnen” van de tanden; simpel gezegd, we maken een rechte spoorlijn waarover de tanden kunnen bewegen.
  • Kantelen van de tanden om tot een optimale positie te komen.
  • Verplaatsen van je tanden ten opzichte van elkaar om ze op die manier goed in elkaar te laten passen (= occlusie).

3. Finishing touch fase

Eindelijk is het dan zover. Na een lange periode van inspanning en doorzetten heb je zojuist te horen gekregen dat de orthodontische behandeling klaar is. Dan volgt de fase van afbehandelen, waarbij we de tanden precies in elkaar laten sluiten.

Het grijze laagje of de turbo stops worden daarvoor verwijderd en met behulp van elastiek of kleine “kneepjes” in de draden worden de laatste details aangebracht. Deze fase is vooral afhankelijk van al hetgeen wat in de voorgaande fases is gebeurd.

Wanneer er weinig of geen brackets zijn losgekomen hoeven er nauwelijks aanpassingen gedaan te worden omdat de eindsituatie dan overeenkomt met het digitale ontwerp die je op de computer animatie hebt gezien.

Tijdens deze fase worden de afspraken ingepland om de apparatuur te verwijderen.

4. Retentie fase

Om de eindsituatie ook voor de toekomst te bewaren, hebben wij hier verschillende mogelijkheden/apparatuur voor. Voor iedereen wordt de meest optimale retentie apparatuur uitgezocht. De meest gebruikte retainer is de clear overlay, dit is een uitneembare retainer. De uitneembare retainers moeten de eerste drie maanden elke nacht worden gedragen. Daarna kan geminderd worden maar dien je de retainer in ieder geval één tot twee keer per week te dragen. Dit soort hoesjes kun je ook toepassen wanneer er een beginnende scheefstand is en je niet wilt dat deze verergert.