Socials Verhagen Volledig Mondzorg Liike 08896

Hoe vaak moet ik flossen/raggen?

Scroll down

Het is belangrijk om minimaal 1 keer per dag te reinigen tussen tanden en kiezen. Dit kan door het gebruik van raggers of door het flossen.