Leon Verhagen

leon@verhagenmondzorg.nl
Lichtenvoorde, Winterswijk
Functie

Tandarts, implantoloog, gnatholoog, master laser dentistry en tandarts voor orthodontie

BIG nummer

59024508902

Informatie

Leon Verhagen is als tandarts opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is als tandarts en als gedifferentieerd tandarts werkzaam in het centrum en geregistreerd tandarts-gnatholoog (Universiteit Utrecht), implantoloog (NVOI) en master in laser dentistry (Universiteit Wenen). Samen met Bo Dusseldorp, Loes Porskamp, Jasper Lijftogt, Jaap-Jan Dekker en Marcelle Viljoen is Leon Verhagen eigenaar van Volledig Mondzorg B.V..

Leon is sinds 2012 Premier provider van het Insignia orthodontie systeem: een systeem dat integraal wordt toegepast op alle locaties en vooral bekend is vanwege zijn hoge mate van precisie, nauwkeurigheid en sneller bereiken van die perfecte smile. Tevens is hij op dit moment één van de twee aanbieders van het Spark aligner systeem, het onzichtbare beugel alternatief. Hij is tevens lid van de Internationale Clinical Advisory Board van Insignia en geeft hij (inter)nationaal voordrachten en seminars over Insignia en orthodontie aan tandarts en orthodontist.

Daarnaast is hij directeur en docent van het cursuscentrum Integrated Dentistry BV, Orthodontics, een na/bijscholingsinstituut voor orthodontisten, tandartsen, mondhygiënisten,assistenten en overig tandheelkundig personeel.

Leon is via de ANT aangesloten bij de klachtenregeling, hij is lid van vele wetenschappelijke verenigingen en verzorgt cursussen (inter)nationaal. Hij is tevens aangesloten bij het kwaliteitsregister voor tandartsen en geregistreerd in het BIG register.

Differentiaties

Gnathoholoog, Implantoloog, Tandarts voor orthodontie, Master laser dentistry

Tandartsen