Knoopcel batterij

De gevaren van knoopcel batterijen wanneer jouw kind deze inslikt

Knoopcel batterijen vormen een ernstig gevaar voor je kinderen. Deze kleine batterijen, die in veel elektronische apparaten voorkomen, kunnen grote schade veroorzaken als ze worden ingeslikt.

Scroll down

Wist je dat jonge kinderen ernstig gehandicapt kunnen raken of zelfs kunnen overlijden door het inslikken van een knoopcel batterij?

Het inslikken van knoopcel batterijen kan ernstige gevolgen hebben. Deze batterijen komen vaak voor in afstandsbedieningen, fietslampjes en speelgoed. Ze geven stroom af en lekken een bijtend zuur dat binnen een uur al een gat in de slokdarm kan branden. Hierdoor kunnen kinderen ernstig gehandicapt raken en zelfs overlijden.

Wat zijn de gevolgen van het inslikken van knoopcel batterijen?

Jonge kinderen slikken deze batterijen vaak ongemerkt in. Omdat de batterij snel schade aanricht, is snel handelen van levensbelang. Herkenbare klachten bij kinderen nadat ze een knoopcel batterij hebben ingeslikt, kunnen zijn; braken, kwijlen, problemen met slikken, niet willen eten en kortademigheid. In dat geval moeten artsen een röntgenfoto maken om zo snel mogelijk de de locatie van de batterij te achterhalen.

Indien de batterij vastzit in de keel of slokdarm, moet deze direct worden verwijderd. Een batterij in de slokdarm kan namelijk al binnen twee uur ernstige slijmvliesschade veroorzaken, met het risico op beschadiging van de slokdarmwand. Dit komt doordat er door het vocht in de slokdarm een elektrische stroom ontstaat. Het risico is het grootst bij een lithiumbatterij, waarbij de schade al na 15 minuten kan optreden en binnen 2 tot 8 uur ernstig kan worden.

Het verwijderen van de batterij gebeurt meestal endoscopisch, waarbij een maag-darm-lever arts met behulp van een kijker in de slokdarm of maag gaat om het voorwerp eruit te halen. In principe wordt het kind hierbij onder narcose gebracht.

10801842 825575137484037 2094009681722072605 n

Toelichting foto: Deze knoopbatterij in een worstje illustreert de schade die deze batterij mogelijk kan aanrichten in het lichaam.

Bron: Haga Ziekenhuis

Pagina niet gevonden (404). (n.d.). HagaZiekenhuis Van Den Haag. https://www.hagaziekenhuis.nl/...

Wat kun je doen om dit te voorkomen?

Om te voorkomen dat kinderen batterijen inslikken en de risico's die daarmee gepaard gaan te verminderen, is het belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  1. Bewaar batterijen veilig: Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Berg ze op in afgesloten, kindveilige kasten of op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen. Laat geen batterijen onbeheerd achter, vooral niet in speelgoed, afstandsbedieningen of andere apparaten die kinderen kunnen bereiken.
  2. Beveilig batterijcompartimenten: Zorg ervoor dat batterijcompartimenten van elektronische apparaten stevig gesloten zijn en niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor kinderen. Gebruik bijvoorbeeld schroefjes of andere beveiligingsmechanismen om te voorkomen dat kinderen de compartimenten openen.
  3. Controleer speelgoed en elektronische apparaten: Voordat kinderen met speelgoed of elektronische apparaten spelen, controleer of de batterijcompartimenten stevig gesloten zijn en er geen losse batterijen zijn. Repareer of vervang kapotte compartimenten onmiddellijk.
  4. Let op losse batterijen: Wees alert op losse batterijen die kinderen mogelijk kunnen vinden, zoals in handtassen, broekzakken, bureaulades of op tafels. Zorg ervoor dat deze veilig worden opgeborgen.
  5. Gebruik kinderveilige batterijen: Overweeg het gebruik van kinderveilige batterijen die moeilijker te openen zijn voor kinderen. Deze batterijen hebben speciale beveiligingsmechanismen die voorkomen dat kinderen de batterijen gemakkelijk kunnen inslikken.
  6. Voorlichting en educatie: Leer kinderen op een leeftijdsgerichte manier over de gevaren van batterijen en waarom ze ze niet moeten inslikken. Leg uit dat batterijen geen speelgoed zijn en dat ze alleen door volwassenen moeten worden gebruikt. Benadruk dat ze altijd een volwassene moeten raadplegen als ze een batterij vinden.
  7. Toezicht en monitoring: Houd altijd toezicht op jonge kinderen, vooral wanneer ze met speelgoed of elektronische apparaten spelen die batterijen bevatten. Wees alert op mogelijke inslikkingsgevaren en grijp onmiddellijk in als er een batterij wordt gevonden of vermoed wordt dat een kind een batterij heeft ingeslikt.

Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen en bewustzijn te creëren, kun je helpen voorkomen dat kinderen batterijen inslikken en de potentiële ernstige gevolgen daarvan verminderen.

Bronnen

Europese richtlijn voor inslikken knoopcelbatterij door kinderen. (2023, July 1). Amazing Erasmus MC. https://amazingerasmusmc.nl/bi...

Krom, H., Elshout, G., Hellingman, C. A., Kindermann, A., Van Schuppen, J., & Tabbers, M. M. (2019). Ingestie van corpora aliena bij kinderen. NTvG. https://www.ntvg.nl/artikelen/...

Pagina niet gevonden (404). (n.d.). HagaZiekenhuis Van Den Haag. https://www.hagaziekenhuis.nl/...